+972-3-5467246 info@raz-ram.org

hurfeish1רקע להקמת גרעין היצירה- בכפר הדרוזי העתיק חורפיש, השוכן בגליל המערבי, פעלה קרן רז-רם בפרויקט משולב לילדים יתומים, בני הכפר חורפיש, ובני הכפרים הדרוזים כיסרא, בית ג’אן, ועוספיא. הפרויקט התנהל בבית יד לבנים בכפר ולקחו בו חלק גם ילדים מפנימיית בית הילד הדרוזי, הנמצאת בכפר חורפיש, ומאכלסת ילדים דרוזים יתומים וילדים בסיכון שהוצאו בנסיבות שונות מביתם.
הפרויקט כלל בנייה של בובות מריונטה, על כל מרכיביהן: לימוד הכנת תבניות ליציקה, פיסול, הרכבה של חלקי הגוף, ציור מתווי הפנים, תפירת הביגוד ועוד. הילדים נחשפו במקביל לפעילויות יצירה מגוונות וזכו לקונצרט מוסיקה מיוחד והפעלה ריתמית. קבוצה של רבנים קונסרבטיביים מניו-יורק הגיעה ליום פעילות משותפת עם הילדים. אנשי הקבוצה, שהגיעו ביוזמת הסוכנות, אשר גם תמכה בפרויקט, יצרו פסל מזכרת במשותף עם הילדים, וביקרו בחדר הזיכרון לחללים הדרוזים של חורפיש. תערוכת הסיום של הפרויקט כללה גם טקס הנחת אבן פינה לפרויקט ‘גן המעיין’.
במסגרת האירוע, בחסות שר התרבות, הגיעו ילדים מגרעיני היצירה השונים של הקרן ברחבי הארץ לבקר בחורפיש, לחזות בתערוכת המריונטות, וכן להשתתף בהפעלות יצירה מגוונות.
לקחו חלק באירוע ילדים בדווים שהגיעו מרהט, ילדים ערבים מיפו, ילדי עולים מרחובות וראשון לציון, ילדים אתיופים ממתקן הסוכנות בצפת, ילדים ממוסדות פנימייתים שונים בירושלים ותל אביב. כולם הגיעו וגם נתנו דרור ליצירתם
ולדמיונם. בשעה שצפו לוואדי בו ממוקם המעיין ההיסטורי של הדרוזים בחורפיש, צייר כל ילד את חזונו ועיצב את הנוף ברוחו ודמיונו. אתר ‘גן המעיין’, שהוא חלק ממורשת הדרוזית במקום, יעוצב במסגרת פרויקט ההמשך, כגן הנצחה וזיכרון לחללים הדרוזים.
הגן יעוצב בעזרת החומרים שמרכיבים אותו: מים, עצים, אדמה, סלעים, ועוד, וישמש בעתיד מוקד לפעילות מורשת ויצירה ומקום למפגש בין תרבותי שבבסיסו ערכים של שלום ודו קיום, הנובע מכיבוד המורשת והזיכרון האישי והקולקטיבי.

לעבודות הילדים

hurfeish3
עוד בגרעין:
‘יתומים ללא גבולות’
‘הבבושקות של בית ג’אן, מראר, חורפיש, כסרא’
כנס: הגליל- ‘תרבות של זיכרון ושלום’
‘גן המעיין’
פעמוני חורפיש’