+972-3-5467246 info@raz-ram.org

מחקר

לצד הפעולה החברתית-אמנותית קרן רז-רם מקדמת פעולות של מחקר ועיון, וזאת  באמצעות פורומים, ופרויקטים בתחומי הפסיכולוגיה, ההסטוריה והמורשת, תוך יצירת שיתופי פעולה בין אמנים, אוצרים וחוקרים.

פורום קורצ'אק לחינוך באוניברסיטת תל אביב ובשיתוף קרן רז-רם

ביבליוגרפיה; מחקרים מדעיים, ספרים, מאמרים ומאגרי ידע על שכול, אבל ואבדן

במבט פסיכולוגי- (על עיבוד האבל)

חנה נוה, בשבי האבל, הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1993.

שרה סמילנסקי, תפיסת המוות אצל ילדים, חיפה 1981.

פלג פילוס, מוות אבל ושכול, הוצאת משרד הבריאות, 1974.

ויקטור פרנקל, האדם מחפש משמעות, תל אביב 1970.

אביגדור קלינגמן, מוות ושכול במשפחה, 1998.

רוביק רוזנטל, על מות השכול,ירושלים 2001.

במבט פילוסופי

עוז אלמוג, “אנדרטות לחללי מלחמה בישראל: ניתוח סמיולוגי”, מגמות ל”ד, (2).

במבט רב תרבותי

אבוהב, א., הרצוג, א., גולדברג, ה., מרקס, ע., (עורכים) ישראל: אנתרופולוגיה מקומית, תל-אביב 1998.

מתתיהו מייזל, אילנה שמיר (עור’), דפוסים של הנצחה, תל אביב, 2000.

דן מירון, מול האח השותק, האוניברסיטה הפתוחה וכתר, תא וירושלים 1992.

מלקינסון ר., רובין, ש., ויצטום, א. (עורכים), אובדן ושכול בחברה הישראלית, ירושלים 1993.

אילנה שמיר, הנצחה וזיכרון, תל אביב , 1996.

במבט היסטורי

אוחנה, ד., ויסטריך, ר.ס., מיתוס וזיכרון: גלגוליה של התודעה הישראלית ירושלים 1996.

זרובבל, יעל: מות הזכרון וזכרון המוות: מצדה והשואה כמטפורות היםטוריות, באלפיים. כתב על רב-תחומי לעיון, הגות וספרות, קובץ 10 תשנ”ה, 1994.

זרובבל, יעל: מסע במרחבי הזמן והמקום. ספרות אגדית כמכשיר לעיצוב זיכרון קיבוצי, בתיאוריה וביקורת במה ישראלית ,10/1997.

עזריהו, מעוז: פולחני מדינה. חגיגות העצמאות והנצחת הנופלים 1956-1948, שדה בוקר 1995. עמנואל סיוון, דור תש”ח מיתוס, דיוקן זיכרון, תל אביב 1991.

במבט אמנותי וספרותי

אברהמי, ד.: טיפול באמנות חזותית בנפגעי התסמונת הפוסט טראומטית. “שיחות” י”ז (1),:27-36, נובמבר 2002 חזות, ת. ,גם בשחור יש גוונים, היצירה כטקס בהתמודדות עם אבדן ושכול, תרפיה באמצעות אמנויות, כתב העת של י.ה.ת. האיגוד הישראלי לתרפיה באמצעות הבעה ויצירה, 3 (1), 2000. קייס, ק., חיפוש אחר משמעות: אבדן ומעבר בתרפיה באמנות עם ילדים. תרפיה באמנות התפתחויות חדשות – תאוריה ומעשה. (טסה ד. וקרוליין ק. עורכות). הוצאת אח, חיפה 1995. קנדינסקי, ו., על הרוחני באמנות בייחוד בציור. הוצאת מוסד ביאליק, ירושלים 1972.

Bibliography; Scientific Researches, Books, Articles and Database on Bereavement, Mourning and Loss

Psychological perspective - [the work of mourning]

William Brewer, What is Recollective Memory?, in D.C. Rubin (Ed.), Remembering our Past. Cambridge UP. Cathy Caruth (Ed.), Trauma: Explorations in memory, Johns Hopkins UP, 1995. Martin Conway, Autobiographical Memory: An introduction, Open UP, 1990. Jeffrey Prager, Presenting the Past: Psychoanalysis and the sociology of misremembering, Harvard UP, 1998. S. Freud, Mourning and Melancholia, London 1917 C.M. Parkes, Bereavement: Studies of Grief in Adult Life, London 1986. M. Weiss, ‘We Are All One Bereaved Family’: Personal Loss and Collective Mourning in Israeli Society, Studies in Contemporary Jewry 14, 1999.bin, Tel Aviv 1996. A.B. Kaufman, Art in boxes: an exploration of meanings, in: The Arts in Psychotherapy 23 (3) 1996.

Philosophical perspective

Aron Ben-Zeev, Two Approaches to Memory, Philosophical Investigations 9, 1986. H. Bergson, Matter and memory. MIT Press 1991. David Cockburn, Other Times: philosophical perspectives on past, present, and future, Cambridge UP, 1997. Christoph Hoerl/Teresa McCormack (Ed.), Time and Memory, Oxford UP, 2001. Avishai Margalit, The Ethics of Memory, Harvard UP, 2002. David Stern, Models of memory: Wittgenstein and cognitive science, Philosophical Psychology 4, 1991. J.O. Urmson, Memory and imagination. Mind 80:607. 1971.

Multi-cultural perspective

Pierre Bourdieu, Outline of the Theory of Practice, Cambridge UP, 1977. Paul Connerton, How Societies Remember, Cambridge UP, 1989. Adrian Forty/Susanne Kuchler (Ed.), The Art of Forgetting, Oxford (Berg), 1999. John R. Gillis, Commemorations, Princeton UP, 1996. Maurice Halbwachs, On Collective Memory (Heritage of Sociology), University of Chicago Press, 1992. Susanne Kuchler/Walter Melion (Ed.), Images of Memory: On remembering and representation, Smithsonian Inst.Press, 1991. Milan Kundera, The Book of Laughter and Forgetting, Perennial, 1999. Bruce Mau, Friedrich Kittler, Gabriele Brandstetter, Aleida Assmann (Ed.), ReMembering the Body: Body and Movement in the 20th, Hatje Cantz Pub., 2000.

Historical perspective

 

Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso Books, 1991. Jan Assmann, Moses the Egyptian: The memory of Egypt in Western monotheism, Harvard UP, 1997. Maoz Azaryahu, The topography of national remembrance. Two Israeli cases, in: Y. Gradus/G. Lipshitz (Eds.), The Mosaic of Israeli Geography, Beer Sheva 1996. Amos Funkenstein, Perceptions of Jewish History, University of California Press, 1993. Patrick H. Hutton, History As an Art of Memory, Univ of Vermont, 1993. Daniel Levy, Nathan Sznaider, Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocaust, Frankfurt a.M. 2001. Pierre Nora, Realms of Memory, Columbia UP, 1998. Terence Ranger, Eric Hobsbawn (Ed.), The Invention of Tradition, Cambridge UP, 1992. Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor: Jewish History and Jewish Memory, University of Washington Press, Reissue edition 1996. James E. Young, The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning, Yale UP, 1994. James E. Young, Writing and Rewriting the Holocaust: Narrative and the Consequences of Interpretation, Indiana UP, 1990.

Artistic and Literary perspectives

Eretz-Israel Museum (Ed.), Map of a Memory. Spectrum of Commemoration in Memory of Yitzhak Ra