+972-3-5467246 info@raz-ram.org
הקהילה היהודית באנגליה נחשפת לקרן

הקהילה היהודית באנגליה נחשפת לקרן

limmudמפגש מסוג אחר ערכו נציגי הקרן במסגרת התוכנית “לימוד”. זהו המפגש היהודי הקהילתי הגדול שמתקיים באנגליה, וחושף פעילויות מסוגים שונים על מנת ליצור חווית לימוד יהודי משמעותי ושונה. קרן רז-רם הציגה במרכז הכנס תערוכת צילומים המתעדת את פעילותה ברחבי הארץ. במושב מיוחד הועברה מצגת, שכללה הרצאה ודיון על רציונל הפעילות של הקרן ועל אופני שיתוף הפעולה האפשריים, בין סקטורים שונים בקהילה היהודית באנגליה, לקהילות שלוקחות חלק ב’גרעיני היצירה’ של הקרן בישראל.

קרן רז-רם בעצרת האו”ם בניו-יורק

קרן רז-רם בעצרת האו”ם בניו-יורק

u.n (1)קרן רז-רם ייצגה את ישראל במסגרת הארגונים החוץ ממשלתיים, במושב המיוחד של העצרת הכללית של האו”ם בנושא ילדים שהתקיים בניו-יורק. במהלך הכנס יצרה הקרן קשרים עם ארגונים שונים העוסקים בתחומים משיקים לפעילותה, מתוך מטרה ליזום שיתופי פעולה וידע. נציגי הקרן קיימו במסגרת הכנס אירוע צד אשר כלל הצגת תערוכה מיוחדת של צילומים מפרויקטים של הקרן ברחבי הארץ וכן מצגת על הפעילויות השונות. מן הדיונים והמפגשים שקיימו נציגי הקרן במהלך ימי הפסגה, נרקמו קשרים עם ארגונים מקבילים ומשתתפים נוספים בעלי עניין בפעילות הקרן, ממדינות שונות. קרן רז-רם עומדת לשתף פעולה ביוזמת והפעלת פרויקטים בינלאומיים משותפים עם הגורמים השונים ולארח במפעל ‘גרעיני היצירה’ של הקרן אמנים ואנשי אקדמיה, המעוניינים ללמוד ולהיחשף לפעילותה. שיתוף הפעולה הבין ארגוני הוא גם מקור להשראה, לימוד ולהמשך חיזוק יוזמות של יצירה וקירוב לבבות, בין עמים, תרבויות ומורשות, המשכילות להשתמש ביצירה ובאמנות.

קרן רז-רם באו”ם
razram@UN