+972-3-5467246 info@raz-ram.org
פורום קורצ’אק לחינוך באוניברסיטת תל אביב ובשיתוף קרן רז-רם

פורום קורצ’אק לחינוך באוניברסיטת תל אביב ובשיתוף קרן רז-רם

פורום קורצ’אק לחינוך באוניברסיטת תל אביב ובשיתוף קרן רז-רם

הפורום ע”ש איש הרוח, המחנך והסופר יאנוש קורצ’אק מתמקד בממשק שבין חינוך וחברה, תיאוריה ופרקטיקה, יצירה ושכול ובאופנים שניתן לחשוב מרחבים פולאריים מורכבים אלו בעשייה חינוכית על רקע מציאות החיים בישראל במאה ה-21.
הפורום מארח מרצים וחוקרים לצד סטודנטים מאוניברסיטאות בסדרת מפגשים במהלך השנה על מנת לקדם דיון על סוגיות פדגוגיות שעולות מכתבי קורצ’אק לצד קריאה משותפת בכתביו.
הפורום מבקש להתמקם במרחב שבין האקדמיה לשדה כשהוא לוקח חלק בהתוויה ונותן במה לתוכניות ופעילויות בסביבה חינוכית אותם הוא מבקש גם להנגיש לקהלים רחבים.
בכנס הפתיחה של הפורום שהתקיים במרכז צימבליסטה למורשת היהדות באוניברסיטת תל אביב להשתתפו פרופ’ משה שנר, פרופ’ רון מרגולין ראש תכנית אופקים אשר סטודנטים נבחרים בה לוקחים חלק בפעילות הפורום. כמו כן ניתנה ההרצאה:
“חלל חונכות ושכול- מבט פוסט-קורצ’אקי בפעילות קרן רז-רם בסביבה שכולה” על ידי ד”ר אביב לבנת אשר מוביל את המערך הפדגוגי העוסק בנושאים של שכול והנצחה במרחב הישראלי בפורום.