+972-3-5467246 info@raz-ram.org

nissoניסו כאביה בוגר בית הספר למשחק של יורם לוינשטיין, מורה לדרמה ושחקן המתמחה בעבודה עם ילדים ובני נוער, מגבש קבוצה לעבודה דרמתית שתפעל במהלך השנה הקרובה בתל אביב. העבודה התיאטרלית תשקף את פעילות הקבוצה שתעסוק בנושאים של זיכרון אישי וקולקטיבי ותחתור להעלאת יצירה דרמתית בימתית משותפת על בסיס התכנים שיעלו ויפותחו במהלך המפגשים. מוזמנים לקחת חלק בני נוער בגילאי -14 מאזור גוש דן.