+972-3-5467246 info@raz-ram.org

hurfiesh&rabbisמפגש שערכה קבוצה של רבנים קונסרבטיביים ב’גרעין היצירה’ בחורפיש היה אירוע יוצא דופן ומשמעותי. קבוצת הרבנים, שהגיעה לישראל מניו-יורק במסגרת שנת לימודים במכון שכטר בירושלים, הוזמנה להתארח בכפר הדרוזי חורפיש. המיוחד במפגש היה המקום המרכזי שהאמנות לקחה בו, ואפשרה התקרבות מהירה בין המשתתפים, אשר התגברו בעזרתה על מכשול השפה. קבוצת הרבנים הצעירה נחשפה לתרבות הדרוזית מזווית נדירה. ובאותה פעילות בבית יד-לבנים הדרוזים של חורפיש, ישבו ופיסלו בקרמיקה, ביחד עם ילדי הנופלים של הכפר, פעמונים. השמות של כל המשתתפים נחקקו בחימר. ועם סיום הפעילות יכלו להגיש זה לזה מזכרת פסל פעמון קטן עם שם הילד עימו יצרו בצוותא. אחד הרבנים התבטא: “הפעמון יזכיר לנו עם כל צלצול שלו בעתיד, את המקום הקסום בו יצרנו יחד”. ולילדים הדרוזים היתה זו חוויה של פעם בחיים. מפגש בין תרבותי, אמנותי, מקרב ומחייה לבבות.