+972-3-5467246 info@raz-ram.org

yuvalיובל הוא בחור צעיר שעוסק בצילום. יובל השתתף ב’גרעין יצירה’ ביפו, בשעה שתעד בצילום אמנותי את התפתחות פרויקט המריונטות. במסגרת הפרויקט פעלו יחד ילדים יתומים, ערבים ויהודים, בפעילות של יצירה ובניית בובות מריונטה. יובל שהיה חלק מצוות ההדרכה, נחנך בעצמו על ידי נעמי, צלמת מקצועית ואלמנת צה”ל, שהעניקה לו מנסיונה רב השנים בצילום. הצילומים שצילמו במשך השנה הוצגו בגלריה לאמנויות של מרכז ענב, במסגרת תערוכה שליוותה את פרויקט הסיום. לאחרונה סיים את המכללה לצילום בקריית אונו, עובד וממשיך להיות פעיל בתחום הצילום.
יובל תורם מזמנו ומיכולותיו כחונך לילדים יתומים שנמצאים בשלבים הראשוניים של חייהם, הכמהים להכוונה וזקוקים לחונך בוגר- שלב שהוא עצמו עבר כשהיה ילד. אני שמחים להציג החודש, מבחר מצילומיו מפרויקטים חברתיים ביפו.


לתערוכת צילום פרויקטים חברתיים- יובל רוט

פרויקט יצירה ‘צילום פרויקטים חברתיים ביפו’

enavcenter