+972-3-5467246 info@raz-ram.org

shani5שני היא ילדה מוכשרת שמתגוררת בטבריה. היא מציירת, רוקדת, ומצטיינת בכל דרכיה ומעשיה. קרן רז-רם החליטה לתמוך בפעילותה בציור ובקשר שלה עם אירנה, מורה לציור עולה חדשה מברית המועצות לשעבר. ההתפתחות של שני במסגרת הקשר היצירתי עם אירנה, היא בלתי רגילה, והציורים שהיא מציירת מעמידים את הצופים בהם בהשתאות, במיוחד לנוכח גילה הצעיר.
היא מציירת טבע דומם, וחיות, וגם דיוקן של אמא, ומציור לציור מתחדדת רגישותה הציורית וקשת רגשות ענפה יותר נפרשת על הדפים והבדים.
הציור, לצד היותו פעילות פנאי, הופך גם לכלי ביטוי משמעותי לתכני נפש עמוקים ועתה אנו מחכים לתערוכה…

shani3