+972-3-5467246 info@raz-ram.org

udi&giladבמסגרת פרויקט יצירה חנך אודי, קומפוזיטור ונגן ויולה, את גלעד, זמר קלאסי, בתקופה שהיה עדיין תלמיד בבית הספר ‘תלמה ילין’. תחום החונכות היה סולפג’- קריאה ושירה של תווים. גלעד, יתום צה”ל שמשפחתו עלתה מברה”מ, התפתח מוסיקלית והחל ללמוד באקדמיה למוסיקה ע”ש רובין בתל-אביב, מוסד בו מסיים אודי את לימודיו בשטח הקומפוזיציה. קשר החונכות ביניהם גם התפתח לנגינה משותפת. במסגרת ערב מוסיקה שקיימה הקרן במרכז ענב לאמנות בתל-אביב, הופיעו גלעד ואודי בתוכנית קלאסית שערכו במיוחד לערב, וזכו בתשואות הקהל. כיום, לאחר סיום החונכות, מובילים אודי וגלעד פרויקט ייחודי בשטח המוסיקה הקלאסית בישראל: הקמה של הרכב קאמרי צעיר אשר יוזם ערב מחווה מוסיקלי למלחין, חתן פרס ישראל, אבל ארליך, כחלק ממפעל ייחודי וראשון בישראל העוסק בתכנים של זיכרון והנצחה באמצעות המוסיקה. הפרויקט מקבץ יחדיו נגנים ומוסיקאים לצורך היכרות מעמיקה עם יצירתו של המלחין. במהלך הפרויקט נבחרות יצירות ומורכב רפרטואר אשר יועלה כקונצרט במסגרת ערב המחווה.
כמו כן, היצירות תוקלטנה באופן מקצועי לצורך הוצאת דיסק המתעד את הפרויקט. זוהי יוזמה חדשה לחקר ותיעוד מוסיקה ישראלית מקורית, כמחווה והוקרה ליוצרים אשר הטביעו חותמם בשטח המוסיקה בישראל. הכוונה היא להקים אנסמבל מוסיקאים, מעמיק ומקורי, אשר יוביל את הפרויקט, ואשר יהיה המבצע העיקרי בסדרת הדיסקים המתוכננת לצאת במסגרתו. זה סיפור של קשר מוסיקלי, בין גלעד ואודי, שהתחיל בשירה של צלילים בודדים וממשיך להתפתח בכיוונים מוסיקלים- .תרבותיים רחבים ביותר.