+972-3-5467246 info@raz-ram.org

מיכל שכנאי יעקבי ילידת 1967 נולדה לאחר נפילת אביה במלחמת ששת הימים. מיכל הינה אמנית העוסקת באמנות רב תחומית-פיסול, מיצב , מדיה דיגיטלית ווידאו. משלבת בעשייתה המגוונת הפקה ואוצרות של פרויקטים אמנותיים לקהילה.

על הפרויקט והסרט – PDF

michal1