+972-3-5467246 info@raz-ram.org

 tel-aviv1בפרויקט המריונטות בבית הספר הניסויי אג’יאל-יפו, חברים ילדים יתומים, יהודים וערבים. במהלך הפרויקט השנתי התרכזה הפעילות ביצירת בובות מריונטה ובהתנסות בהפעלתן. במקביל לתהליך יצירת הבובה, בנה כל ילד את סיפורה האישי וביחד עם החברים האחרים בקבוצה, התנסה בהפעלת תאטרון בובות. בשיתוף עם המחלקה למעורבות חברתית באוניברסיטת תל-אביב המשיכה הקרן בפרויקט מדעים ואמנויות ייחודי, שחיבר בין ילדים יתומים מיפו לסטודנטים מהפקולטה למדעים ומהפקולטה לאמנויות, לחקירה משותפת בנושאים הכורכים יחד חשיבה מדעית ואמנותית. הפעילות כללה ביקורים בגן הזואולוגי, בפלנטריום, הכנת סרט במשותף וסיורים ביפו ובאוניברסיטה.
הפעילות של הקרן וסטודנטים מאוניברסיטת תל-אביב מתרחבת ליצירת תשתית פעילות ומעורבות חברתית בעיר תל-אביב-יפו, על פי המודל של ‘גרעיני יצירה וזיכרון’ שמפתחת קרן רז-רם. את התוכנית ריכזה שירי אהרונסון.

לעבודות הילדים

tel-aviv3

עוד בגרעין:

לפרוייקט “המחייה” – בנייה ועיצוב כיסאות נדנדה
מדעים ואמנויות
‘לעצב חיים חדשים’- פרוייקט החייאה של רהיטים וחפצים
‘שוק אמנות’
ארכיון צילומים
ועוד.