+972-3-5467246 info@raz-ram.org

הפרויקט ‘יוצרים שלום ברמה’ הינו מפעל יצירה קהילתי מיוחד אשר מתוכנן לפעול בקרב שלושים ושניים היישובים הכלולים במרחב המועצה האזורית ‘גולן’. במרכזו הרצון לשלב בנופה עוצר הנשימה של הרמה, יצירות אמנות הקשורות בהיסטוריה של המקום, יצירות אשר מכוונות לטרנספורמציה של זיכרונות המלחמה הקשים, ואשר נוצרו על ידי אמנים תושבי האזור בשיתוף עם המשפחות השכולות. הקבוצה היוצרת, בהנחייתו של אמן מתחום העיצוב, תעצב ותיצור מן החומרים הטבעיים המצויים באזור, פסלים סביבתיים, או דוממים ציבוריים שימושיים, המשתלבים בנוף הגולן. באחת מנקודות היישוב מתוכנן לפעול מרכז אמנות ופיסול אשר ירכז את התוכנית כולה.