+972-3-5467246 info@raz-ram.org

mrar רקע להקמת גרעין היצירה- הכפר מראר שוכן למרגלותיו הדרומיים של הר חזון בדרך לגליל. זהו ישוב מעורב של דרוזים, נוצרים ומוסלמים. במשותף עם המחלקה להעצמת נשים במתנ”ס, מפעילה קרן רז-רם פרויקט יצירה משותף לנשים אלמנות ולילדיהם. בפרויקט משתתפות נשים ששכלו את בעליהן בנסיבות טראגיות שונות, אשר מגיעות עם הילדים והילדות לפעילות משותפת. הפרויקט מאפשר בפעם הראשונה לאלמנות להיפגש עם חברותיהן בנסיבות הקשורות באמנות ויצירה.
זוהי הזדמנות יוצאת דופן לילדים ולילדות בגילאים השונים, ליצור ביחד עם ילדים ממשפחות שכולות נוספות ולתת ביטוי משותף לכאב ואף לנסות לתעל אותו, בהכוונת האמנים המנחים, למישורים חדשים.
הקבוצה פועלת בתחום האמנות הפלאסטית. מפסלת ויוצרת בחימר ובקרמיקה פעמוני רוח אמנותיים ייחודים. הרעיון הוא לאתר בתחומי הכפר עץ משמעותי מבחינה היסטורית ומבחינת מרקם הצמחייה והנוף, ולתלות עליו את הפעמונים. העץ ייהפך לאתר שמחבר אמנות עם זיכרון, צומח ודומם, כאב עם תקווה, שקט עם צלילים של מוסיקה, ויקראו לו ‘עץ החיים’.

לעבודות הילדים

mrar3

בית ספר באנטוורפן מאמץ ‘גרעיני יצירה’
עץ החיים והתקווה