+972-3-5467246 info@raz-ram.org

rama1רקע להקמת גרעין היצירה-
ביישוב כפר רמה, הממוקם בגליל המערבי, פועל מזה מספר שנים מוסד פנימייתי הקרוי ‘בית האהבה והשלום. הפנימייה, אשר הוקמה ביוזמתם של כומר ורעייתו, המתגוררים ביישוב, משמשת בית חם לכארבעים ילדים ובני נוער יתומים וילדים בסיכון, אשר הוצאו מבתיהם מסיבות שונות. הילדים הוזמנו למספר אירועים שערכה הקרן ברחבי הארץ: יום יצירה בירושלים ששולב במסגרת ביקור מרגש בבית הנשיא וכן ערב היצירות של אמני וילדי הקרן במרכז ענב
במה. ועכשיו הם עושים את זה. אחמד דוחאן, איש תאטרון מוכשר מנצרת, שחזר משהות ארוכה בצרפת, החל לעבוד עימם על הצגת תאטרון-“סיפור של אהבה ושלום” שתעלה במהלך הקיץ. ההצגה עוסקת במצוקות של ילדים בכל העולם, מתמקדת בתאטרון תנועה ובעזרתו נוגעת במושגים הקשורים בחופש, בגדילה ובאהבה. זהו צעד ראשון בתוכנית שמגבשת הקרן לפעילות יצירתית במוסדות חינוך פנימייתים. כשהדגש מושם על בנייה של מערך יצירתי אינהרנטי אשר יצמח מתוך המערכת, יענה על צרכים ייחודיים למקום, ויהווה מודל לחיקוי בקרב בתי ילדים נוספים שייחשפו לתוצרים האמנותיים. כך יהווה הבית מקור של יצירה וצמיחה אישית ויקרין על הקהילה הסובבת.

rama