+972-3-5467246 info@raz-ram.org

ram
תקנון:
1. קרן ‘רז-רם’ בשיתוף משפחת רוטנברג יזמו תחרות עיצוב ע”ש רם רוטנברג ז”ל, כחלק ממערך ההנצחה באמנויות שמפעילה קרן ‘רז-רם’ ברחבי הארץ. התחרות זכתה לתמיכת משרד התחבורה ולשיתוף פעולה מצד כל מוסדות האמנות בארץ ומתוכננת להתקיים בכל שנה. (להלן ‘התחרות’)
2. בכל שנה פונה הנהלת התחרות לסקטור האמנים והמעצבים הקשור לנושא התחרות השנתי, וכן מחליטה על חתך גיל ואוכלוסיה שונה הקשור לתכנים ולנושא השנתי, ומזמינה את המשתתפים להגיש את מועמדותם.
3. ועדת השיפוט כוללת נציגות קרן ‘רז-רם’, נציג משפחת רוטנברג, ואנשי מקצוע בתחום האמנות שיבחרו לוועדה מדי שנה.
4. לוח זמנים: המועמדים ימלאו טופס הרשמה לתחרות החל מחודש נובמבר. ממועד הגשת הטופס ועד הגשת המודל/דגם/יצירה הסופי, יתנהל מעקב על תהליך העבודה, וידרשו פרטים על אופן ההתקדמות. מועד הגשת העבודה בחודש יולי. תערוכת הסיום וטקס הכרזת הזוכים יתקיים בחודש אוקטובר.
5. המועמד יחתום על טופס ויתור זכויות היוצרים על היצירה לטובת התחרות.
6. תבחרנה שלוש יצירות זוכות: סה”כ גובה הפרסים – 12,000 ש”ח
7. הפרוייקט יחתם בתערוכה בה תוצגנה העבודות המשתתפות, במהלכה יחולקו הפרסים בטקס רשמי.

‘יוצרים תנועה חדשה’ תחרות עיצוב מכונית משחק ותערוכה ע”ש החייל רם רוטנברג ז”ל
כתבה מהשטח על תחרות עיצוב המכוניות

לגרעין יצירה נס-ציונה
רובי עמיר- זוכה פרס ראשון בתחרות