+972-3-5467246 info@raz-ram.org

nes-zionatagרקע להקמת גרעין היצירה- מיזם התחרות השנתית “יוצרים תנועה חדשה” מתוכנן לפעול מדי שנה בעיר נס- ציונה, ולהוות מודל ייחודי לטיפול בנושא התנועה באספקטים הרחבים שלו, הקשורים לכבישים, לאמצעים ולאופני התנועה בהם ובעיקר לאדם הנע בתוכם. אנחנו. בני האדם. הבוגרים והילדים. הנוהגים וההולכים בצידי הדרכים. כיצד אנחנו נעים בעולם? וכיצד אנו יכולים להמשיך ולנוע בהרמוניה ובבטחה?
מיזם התחרות השנתית ישאף להבנות נקודות מבט והשקפה יצירתיים אשר יתרמו להעלאת המודעות האישית והקיבוצית של תושבי ישראל, באמצעות האמנות, הדמיון והיצירה. בשנת התחרות הראשונה בחרנו לפנות למעצבים צעירים בנושא עיצוב מכונית משחק. אותה מכונית קטנה שרובנו כילדים קטנים משחקים בה שעות, יכולה להפוך ברגע אחד לכלי של מוות. הופתענו מהיצירתיות שהציגו המעצבים בטיפולם בנושא ובתערוכה זו מוצגות העבודות הנבחרות מבין עשרות רבות של עבודות חדשות. אנו מקווים כי המיזם יתרחב וכי נס-ציונה תהווה בית למיזם ותסייע לשאת על נס את דגל התנועה להרמוניה ולשלום בדרכים.

‘יוצרים תנועה חדשה’ תחרות עיצוב מכונית משחק ותערוכה ע”ש החייל רם רוטנברג ז”ל
כתבה מהשטח על תחרות עיצוב המכוניות

לתקנון התחרות
רובי עמיר- זוכה פרס ראשון בתחרות