+972-3-5467246 info@raz-ram.org

twin1סטודנטים ואמנים ישראליים, יתומי צה”ל ונפגעי טרור, יחנכו ילדים אמריקאיים יתומים, נפגעי התקפת הטרור שהתרחשה ב-11 בספטמבר בניו-יורק. ‘מילגת היצירה’ תסייע להם בהוצאות הלימודים. מטרת הפרויקט לסייע לתהליכי עיבוד האבל והטרנספורמציה באמצעות האמנויות בקרב נפגעי מלחמות ואירועי טרור בישראל ובניו-יורק, בדרך ייחודית המעודדת יצירתיות ואשר תופסת את האמנות כמכשיר בעל משמעות ויכולת לקירוב לבבות ולהילינג ברבדים אישיים וקהילתיים. הפרויקט מפגיש ומחבר אמן/ית בתחומי האמנויות השונים עם ילד/ה, נער/ה, אשר שואף להתפתח ולהשתלם בתחום האמנות המשותף לחונכות ולמפגשי יצירה משותפים. הקרן מעניקה להם ‘מעטפת יצירה’  ומקדמת את עשייתם האמנותית המשותפת עד לתוצר אמנותי מוגמר. (קרי: יצירה ספרותית, תערוכה, תיאטרון, מוסיקה, עיצוב, מחול ועוד).