קטעי עיתונות

עמוד 1
הבובות של ילדי חורפש- לחץ לכתבה

עמוד 2
הבובות של ילדי חורפש- לחץ לכתבה

ידיעות אחרונות – אחים לכאב
אחים לכאב- לחץ לכתבה

מעריב לילדים – כל בובה מריונטה
כל בובה מריונטה- לחץ לכתבה

ידיעות אחרונות אמריקה- ברוגז ברוגז לעולם
עמוד 1
ברוגז ברוגז לעולם- לחץ לכתבה

עמוד 2
ברוגז לעולם- לחץ לכתבה

מעריב- כפיר- כל ההבטחות שאבא הבטיח התנפצו