orenpravda'פרחים בלב'

אורן פרבדה, אמן הפרחים, פסל יוצר ומעצב מוכשר, הלך לעולמו אחרי מאבק ממושך במחלת הסרטן. אורן הספיק להיות מעורב בגרעיני היצירה של קרן רז-רם, במיוחד בפרויקט מדעים ואמנויות, פרויקט אותו ליווה בכל שלבי הגיבוש, אך נבצר ממנו, בסופו של תהליך, לקחת בו חלק פעיל מפאת מצבו הבריאותי. רוחו של אורן, רוח היצירה, הפתיחות, טוב הלב השופע, עוצמות החיבור בין הכושר היצירתי האינטואיטיבי והשיפוט הרציונלי והערכי שהפגין, כל אלו, כמו גם זיכרון דמותו המיוחדת, מבטו, חיוכו וקולו, מלווים וימשיכו ללוות את כל חבריו ומכריו. הצילומים הבאים חושפים את רוחב יצירתו בתחומי העיצוב.
לצד עיצובי במה באירועים גדולים ומיוחדים, עסק גם בפיסול והציג מעבודותיו במעמדים שונים. החיבור המיוחד שלו היה עם עולם הפרח והצמח. כיצד לטפל בו באופן יצירתי ולשלב אותו במרקם של עיצוב, הן אמנותי והן שימושי- זו הייתה אומנותו ואמנותו.
אורן התקדם במסלול אקדמי, אשר גם הוא קשור היה לעולם הביולוגיה של הצמח, ובשלבים המתקדמים של מחקרו בחר לשנות כיוון ולהמשיך ולטפל בעולם הצמחי מתוך החיבור היצירתי של העיצוב האמנותי. רוחו השופעת יצירה, אמנות ואהבה תלווה אותנו לעד.

לחץ כאן למצגת