גרעיני יצירה

במקביל לחונכויות האישיות באמנויות במסגרת 'פרויקט יצירה' ולעיתים כמהלך הנובע מחונכויות אלו, מעמידה הקרן פורמט פעילות שני בצורת 'גרעין יצירה'. כחלק ממערך 'גרעיני היצירה', מגבשת הקרן קבוצות יצירה ברחבי הארץ, לעשייה אמנותית וקהילתית. קבוצות היצירה פועלות על פי מערך עבודה שנתי, בתחומי האמנויות השונים. בפעילות זו, מבקשת הקרן ליצור, באמצעות העבודה עם הילדים ובני הנוער היתומים, מארג קהילתי יוצר, אשר יפרה, יעשיר ויעמיק את חיי התרבות והאמנות ביישוב.
לעיתים פרויקט אשר התרחב ל'גרעין יצירה' מקורו בחונכות במסגרת 'פרויקט יצירה'. הפרויקטים המורחבים למסגרת ה'גרעינים' עוסקים בתכנים של תרבות, הנצחה וזיכרון בקהילות ובמקומות השונים בהן הם מתקיימים. דווקא הזיכרון והשכול, איפשרו לפתוח דלתות כבדות ולקיים דיאלוג ברגעים שהמילים כבר לא היו נגישות. בעזרת הקונספטים המיוחדים שהקרן מבנה, על בסיס דיאלוג אמנותי, נפתח פתח לקשר אמיתי של הדברות,
בין האחר והשונה, בין הזר והמאיים, בין הפן האחר שלנו המתגלה לנו בדמות בני העליות השונות ובמרקם האנושי הנדיר הנמצא בישראל.
'גרעין היצירה' פועל לקירוב לבבות בין חלקי האוכלוסיה השונים בישראל, הנמצאים בחיכוך וקונפליקט, הן בתוך החברה היהודית- בין דתיים לחילוניים, בין בני העליות לוותיקים, בין אוכלוסיות חריגות שונות, והן בינם ובין אוכלוסיות המיעוטים- במגזר הבדווי, הדרוזי, והערבי.
ב'גרעיני היצירה' נעשה נסיון לטרנספורמציה של השכול הן ברמה האישית של כל ילד, ומשפחה שכולה, והן ברמת הקהילה, מתוך תפיסה שהשכול מחלחל למערכות הקהילה והמדינה, מעוות ומקהה רגישויות גם ברמה הארצית. האנרגיה של השכול יכולה להפוך לכלי קונסטרוקטיבי, מקרב לבבות, המסייע לבניית חיי קהילה רגישים וטובים יותר. ואכן שאיפתו של כל 'גרעין יצירה' אשר בחלקו הראשון של הפרויקט פועל בקרב הילדים היתומים בישוב, היא להתרחב עם הפרויקט לתוך המארג הקהילתי של הישוב ולהוביל מהלך אמנותי- חברתי רחב, המשלב חלקי אוכלוסיה נוספים, מהלך אשר יתרום לחיזוק הקהילה במקום.

ICON-SEEDS14 ICON-SEEDS3 ICON-SEEDS11 ICON-SEEDS10
ICON-SEEDS9 ICON-SEEDS8 ICON-SEEDS7 ICON-SEEDS5
ICON-SEEDS4 ICON-SEEDS1 ICON-SEEDS2 ICON-SEEDS6
ICON-SEEDS12

 

 

 

פורסם ב: גרעיני יצירה.