belgiumמפגש בין קהילתי התקיים עם תלמידי בית ספר תיכון באנטוורפן בבלגיה לקרן. במסגרת מחויבות לקהילה, בחרו תלמידי בית הספר ללמוד על פעילות הקרן בישראל, במיוחד על רקע היחסים המתוחים שבין בלגיה לישראל, בקשר לקונפליקט הישראלי פלשתינאי. הם קראו לפרויקט: "ישראל-פלשתינה", ונחשפו בעזרת אינטרנט, דואר מכתבים, צילומים, וכן ביקור מיוחד של רכזת התוכנית בישראל. הרכזת ששמה מוניק, בקרה ב'גרעיני היצירה' השונים והעבירה מסר של קרבה והזדהות בין הקהילות השונות.

 

 

 

עץ החיים והתקווה
גרעין יצירה מראר- 'עץ החיים'