hassidimבכפר חסידים פועלת קבוצת "פרח" – קבוצת עולים יתומים מחבר העמים המתגוררת בכפר, אשר הגיעו ארצה באמצעות לשכת הקשר של משרד ראש הממשלה, ולומדים בבתי ספר באזור. קרן רז-רם פעלה במהלך השנה בפרויקט אמנותי עם הילדים וכן שילבה את תזמורת כפר חסידים בניצוחו של ברק מנדל, בפעילויות שונות שיזמה הקרן ברחבי הארץ.